Vấn đề doanh nghiệp gặp phải

  • Nhu cầu lưu trữ dữ liệu, phần mềm, quản lý … ngày càng tăng
  • Ngày càng tăng độ phức tạp trong việc quản lý các tầng khác nhau của hệ thống
  • Ngày càng tăng chi phí quản lý lưu trữ
  • Ngày càng tăng các loại máy chủ và hệ điều hành
  • Khi gặp sự cố về hệ thống, làm đình trệ khả năng hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Khó khăn và chi phí cho hệ thống CNTT.
  • Hệ thống ngày càng trở nên phức tạp về kiến trúc, vận hành và quản lý.

Xác định, chẩn đoán, và giải quyết vấn đề ở mức 1 đối với yêu cầu của người sử dụng máy tính cá nhân, phần mềm máy tính và phần cứng, mạng, Internet.

Cung cấp hỗ trợ cài đặt, cấu hình cho người dùng cuối các phần cứng máy tính để bàn máy tính, phần mềm và thiết bị ngoại vi.

Sửa chữa đúng hạn các thiết bị máy tính PC hoặc bảo hành, bảo trì từ nhà cung cấp bên thứ ba theo thỏa thuận hợp đồng.

Thực hiện sửa chữa phần cứng máy tính, các thiết bị máy tính PC và các thiết bị ngoại vi không được thỏa thuận bảo dưỡng của bên thứ ba nhà cung cấp.