• Tình hình Covid các con học online ở nhà, ngồi học qua máy tính và điện thoại rồi nên để hạn chế hại mắt thì chặn luôn xem Youtube.
  • Đã cài Hass, Adguard trên Hass rồi thì trỏ DNS từ mordem về Hass để chặn luôn từ mordem.

Video cài đặt chặn Youtube bằng Adguard Home

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Gọi điện ngay