DungVQ – Blog cá nhân lưu trữ những kiến thức và thủ thuật của bản thân, copy các bài viết hay và chia sẻ. 

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này

                                                                                                                                                    – Bill Gates –